Adatvédelmi nyilatkozat

01Bevezetés

A tatarstudio.hu weboldal (továbbiakban Weboldal) üzemeltetője ezúton tájékoztatja a Weboldal látogatóit a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról és a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól.

A Weboldal üzemeltetője és az adatok kezelője Tatár Tibor egyéni vállalkozó (nyilvántartási szám: 50098767, székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező u. 19.), továbbiakban Üzemeltető.

A Weboldal tárhelyét a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. biztosítja (cégjegyzékszám: 01-09-909968, adószám: 14571332-2-42).

A Weboldal felhasználója az a személy, aki erre alkalmas elektronikus eszközzel (számítógépen, mobiltelefonon vagy egyéb eszközön működő internetes böngészővel) a Weboldalt böngészi, látogatja, használja (továbbiakban Felhasználó).

02Adatkezelési alapelvek

A Weboldal használatához a Felhasználónak alapvetően semmilyen személyes adatot nem kell megadnia. Egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet hogy Felhasználó egyes személyes adatait Üzemeltető rendelkezésére bocsássa. A Weboldal böngészése során különböző beállításoktól függően különböző technikai jellegű adatok rögzítésére is sor kerülhet mind a Felhasználó számítógépén sütik (cookie-k) mint az Üzemeltető szerverén (IP cím, böngésző típusa, operációs rendszer, stb). Az említett adatokról részletes tájokoztatás “A kezelt adatok köre” pontban található.

Az adatkezelés célja a jobb felhasználási élmény, a Felhasználókkal való kommunikáció fejlesztése, valamint a jogügyletekkel kapcsolatos jogszabályoknak való megfelelés. Részletes információk “Az adatkezelés célja” pontban találhatók.

A személyes adatok kezelése felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik, az alábbi módokon:

A weboldal látogatásakor úgynevezett felugró panel jelenik meg, amely figyelmezteti Felhasználót a sütik használatára, elérhetőséget nyújt ezen Adatvédelmi nyilatkozat megtekintésére. A felugró panel mindaddig megjelenik, amíg felhasználó a rendben gomb megnyomásával hozzájárulását adja az adatkezeléshez.

Amennyiben Felhasználónak egy szolgáltatás igénybevételéhez személyes adatokat kell megadnia, úgy azon a felületen minden esetben megjelenik az ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak elfogadását jelentő bejelölhető opció. Az adatok Üzemeltető részére küldése csak abban az esetben lehetséges, ha Felhasználó bejelöli ezt az opciót.

03Mi a böngésző süti (cookie)?

A Felhasználó számítógépén a Weboldal böngészéséhez használt böngésző annak beállításaitól függően egy- vagy több cookie-t (magyarul sütit) tárolhat (továbbiakban Cookie). A Cookie betűkből és számokból álló információcsomag, amelyet a Weboldalt kiszolgáló szerver küld Felhasználó böngészőjének, amit a böngésző a számítógépen eltárol és a Cookie adataitól és a böngésző beállításaitól függően visszaküldi a szervernek a szerver felé irányított kérés esetén.

A böngésző a Cookie-kat a Felhasználó a böngészőt futtató elektronikus eszközön (számítógép, mobiltelefon, stb) tárolja a Cookie-ban megadott lejárati ideig, vagy azok törléséig. A tárolás módja böngészőnként eltérő lehet, de a tárolást általában egy erre a célra fenntartott könyvtárban lévő fájlokkal oldják meg.

A Cookie-k használata lehetővé teszi, hogy a webszerveren futó Weboldalt és tartalmakat küldő alkalmazás érzékelje, hogy az adott böngészővel már meglátogatták az adott weboldalt vagy annak aloldalát. Meghatározható, hogy a Weboldal mely részei mennyire látogatottak és általában mennyi időt töltenek rajta a Látogatók.

A Cookie-k a Felhasználó eszközén találhatók, így teljes mértékben a Felhasználó rendelkezik felettük, a böngésző lehetőségeinek megfelelően bármikor törölheti és/vagy azok létrehozását letilthatja.

04A kezelt adatok köre

Személyes adatok

Üzemeltető szolgáltatástól függően Felhasználó előzetes beleegyezést követően Felhasználó következő személyes adatait kezelheti:

 • név
 • telefonos elérhetőségek
 • elektronikus elérhetőségek (e-mail és/vagy egyéb elektronikus kommunikációs csatortna)
 • lakcím
 • jogi személy adatai (vállalkozás neve, címe, adószáma, stb)
 • személyes és szakmai érdeklődére vonatkozó információk (szolgáltatás típusa, megkeresésben foglalt információk)

Cookie-k

A Weboldal böngészése során Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, böngészéshez használt eszköz paraméterei (operációs rendszer típusa és -nyelve, böngésző típusa, IP cím).

Üzemeltető a Cookie-ban tárolt adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal, ezek létrehozása és a belőlül nyert információk kizárólag statisztikai céllal kerülhetnek feldolgozásra a Weboldal és a felhasználó élmény javítása céljából.

05Az adatkezelés célja

Az adatkezelés a Weboldal szolgáltatásait igénybevevő Felhasználók és Üzemeltető közötti kapcsolattartást, a felhasználói élmény javítását, valamint a jogügyletekkel kapcsolatos jogszabályoknak való megfelelést szolgálja.

A Cookie-k használata révén a rendszer automatikusan statisztikai adatokat gyűjt annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait az Üzemeltető tovább tudja fejleszteni, azokat felhasználói kör jobb kiszolgálására tudja fordítani. Az Üzemeltető a Cookie-kat arra is felhasználhatja, hogy egy következő látogatás során a Felhasználó korábbi tevékenységével összhangban lévő tartalmat nyújtsa a Felhasználó számára, automatikusan be tudja tölteni saját beállításait, így téve kényelmesebbé a Weboldal használatát.

Az Üzemeltető a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, statisztikai célokból és jogszabályi előírások körében használja fel.

Az Üzemeltető Felhasználó Személyes adatait Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül nem teszi közzé, nem értékesíti, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.

Az Üzemeltető a kapcsolatot Felhasználóval minden olyan módon felveheti, amit Felhasználó az adatok megadása során rendelkezésére bocsájtott. Kapcsolatfelvételkor Üzemeltető igyekszik Felhasználó által preferált információs csatornát használni, amennyiben Felhasználó ilyet meghatározott.

Az Üzemeltető által Felhasználó személyes adatainak kezelése Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik és csak a megjelölt célból.

06Az adatkezelés időtartama

Felhasználó által az Üzemeltető részére Weboldal felületről, elektronikus levélben (e-mail) vagy más kommunikációs csatornán küldött megkereséseket Üzemeltető saját belátása szerint osztályozza, és amennyiben úgy ítéli meg, hogy annak tartalma az Üzemeltető vagy más harmadik személy jogos érdekének védelméhez vagy ilyen érvényesítéséhez szükséges, úgy azokat 5 évig eltárolja. Amennyiben ilyen jelentőséget nem tulajdonít Üzemeltető az üzenetnek, úgy azt a beérkezést követő 30 napon belül törli.

A Cookie-k élettartama típusuktól függ. Az úgynevezett session Cookie-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A statisztikai célú valamint a böngészési élményt javító Cookie-k a bennük változó ideig aktívak. Az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak elfogadásának tényét tároló Cookie élettartama 1 év. A Cookie-k egyéb módon is törlődhetnek, például a böngészőben lévő törlési lehetőségekkel, böngésző által foglalt hely felszabadításával, valamint privát böngészés lezárását követően. A böngészőben általában lehetőség van a Cookie-k létrehozásának letiltására.

Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de internetes szolgáltatások által archiválásra került korábbi tartalmaiért.

07Az adatokhoz hozzáférők köre

A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz csak az Üzemeltető férhet hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető csak Felhasználó előzetes és kifejezett jóváhagyása esetén ad át, kivéve ha azt jogszabályi kötelezettség írja elő hatósági intézkedés során.

08A Felhasználók adataik kezelésével kapcsolatos jogai

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Tájékoztatáshoz való jog

Tájékoztatáshoz való jog keretében Felhasználó igénye alapján az Üzemeltető az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, közérthető formában átadja.

Felhasználó jogosult az alábbi információkhoz való hozzáférésre személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

 • Felhasználóra vonatkozó személyes adatok
 • a kezelt adatok forrása
 • az adatkezelés célja
 • azon személyek, amelyek Felhasználó adataihoz hozzáfértek és hozzáférhetnek
 • az adatok tárolásának időtartama
 • a javításhoz, törléshez és az adatkezelés korlátozásához való jog
 • a bírósághoz vagy felügyeleti hatósághoz fordulás joga
 • információ a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása

Az adatok kiadásának elsődleges formája az elektronikus levél (e-mail). Postai úton való tájékoztatás igénye esetén Üzemeltető oldalanként 500 Ft-os díjat számol fel.

A fenti adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.

Hozzáféréshez való jog

A hozzáféréshez való jog keretében Felhasználó megkeresésére az Üzemeltető tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés.

Helyesbítéshez való jog

A helyesbítéshez való jog keretében Felhasználó kérheti a rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését, amennyiben azt jogszabály nem gátolja.

Törléshez való jog

Törléshez való jog keretében Felhasználó jogosult Üzemeltetőt felszólítani hogy legkésőbb 5 munkanapon belül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat az alábbi esetekben:

 • Felhasználó visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez és arra Üzemeltetőt jogszabály nem kötelezi
 • az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre
 • az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához
 • jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt

Az adatok törlése nem lehetséges, ha az adatok tárolására:

 • Üzemeltetőt valamely jogszabály erre közelezi
 • véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges
 • közerdek
 • archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból
 • jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez elengedhetetlen

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozásához való jog keretében Üzemeltető korlátozza az adatkezelést Felhasználó kérelmére, amennyiben:

 • Felhasználó vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor Felhasználó a törlést nem, csak az adatkezelés korlátozását kéri
 • az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de a Felhasználó kéri azok további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez

Amennyiben az Üzemeltető korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a korlátozás időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett adatot, amennyiben:

 • az érintett ehhez hozzájárul
 • jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges
 • közérdek érvényesítéséhez szükséges

Visszavonáshoz való jog

A visszavonáshoz való jog keretében Felhasználó jogosult az Adatkezelőnek adott adatkezelési hozzájárulását írásban bármikor visszavonni. A visszavonást követően Üzemeltető a törlési jogban meghatározott feltételek mellett törli az adatokat. A hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a visszavonás nem érinti.

Adathordozáshoz való jog

Az adathordozáshoz való jog keretében Felhasználó kérheti az Üzemeltető által rá vonatkozó adatok Üzemeltető által választott számítógépes szoftverrel olvasható formátumban történő továbbítását kérni más adatkezelő részére. A kérést Üzemeltető a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti.

09Adatbiztonság

Üzemeltető a kezelt személyes adatokat elsődlegesen a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. szervererein tárolja. Az adatokat archiválva biztonsági mentésként saját eszközeit is tárolja, titkosított formátumban.

10Jogorvoslat

Ha Felhasználó úgy érzi, hogy Üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. Az erre, valamint az Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) tartalmazza.

Irányadó jogszabályok

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (“Infotörtvény”)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)